MTB Parcours

Een eigen baan/parcours

In het najaar van 2008 zijn de eerste plannen gemaakt om te komen tot een technisch MTB-parcours voor Musselkanaal. Door enkele leden is een concept ontwerp en bijhorende begroting opgesteld en deze is gepresenteerd aan de gemeente. Deze reageerde positief en hielp actief mee een juiste lokatie te vinden voor de baan. Oorspronkelijk was de bedoeling het parcours te realiseren in het Horstmanbos, echter bracht deze lokatie een aantal directe en toekomstige problemen met zich mee. Zo waren er geen NUTS-voorzieningen, bleek aanvoer van bouwmaterialen lastig en was toezicht/beveiliging een uitdaging. Als alternatief werd door de gemeente de mogelijkheid geopperd om gebruik te gaan maken van 1 van de 4 voetbalvelden van VV Musselkanaal. De infrastructuur is hiervoor reeds geschikt (lichtmasten, kleedruimtes, horeca etc.) , en de aanleg van de baan kon prima worden gecombineerd met de realisatie van een kunstgrasveld voor de voetbalvereniging.

Op 31 augustus 2009 is het definitieve voorstel tijdens een openbare gemeenteraadsvergadering behandeld en de raad stemde in met voorgestelde. Team Rolfes is dan op papier de eigenaar van een heus MTB-parcours! Nu de realisatie nog…

Het ontwerp van de baan is gemaakt door Patrick Jansen (www.probos.nl). Voor aanleg van de baan wordt naast het voetbalveld zelf ook een single track aangelegd in de begroeiing rondom het (voormalige) voetbalveld. Hierdoor wordt een totale lengte van ruim 1 km bereikt. In het midden is plaats gemaakt voor een aantal technische onderdelen van het MTB-en zoals balansbalken en drop offs. Op onderstaande tekeningen is het basisontwerp te bewonderen.

parcours
parcours

In oktober 2009 is gestart met de aanleg van de baan. In totaal wordt 3200 kub grond en zand verplaatst en wordt naast de 5 bestaande nog 1 extra lichtmast geplaatst. De grond die voor de aanleg van de kunst grasbaan moet worden verwijderd wordt (her)gebruikt om het MTB-parcours op hoogte (maximaal 4 meter) te brengen. Op 24 oktober is door een 25-tal vrijwilligers de single track in de bosrand aangelegd, en is er een eigen ingang naar de baan gerealiseerd. Het is uiteindelijk de bedoeling de baan rondom te voorzien van een hekwerk.

Bovenstaand de status in de derde week van oktober (meer foto’s zijn hier te vinden). Door de leden is de naam T.R.A.P. bedacht. Dit staat voor Team Rolfes ATB Parcours en T.R.A.P. linkt natuurlijk naar fietsen en trappen.
Wekelijks wordt er door de jeugd getraind op de baan. Ook worden er clinics voor leden en bedrijven gehouden en vindt er de jaarlijkse Teamdag plaats.

Actueel fietsweer

Komende activiteiten