Nieuws

Strava Flybys

Fietsers gebruiken deze functie van Strava Labs om activiteiten af ​​te spelen en te zien wie ze hebben ingehaald of zijn tegengekomen. Flyby stond altijd standaard ingeschakeld, maar vanwege de privacy-wetgeving is dit niet meer zo en is nu standaard uitgeschakeld voor alle Strava-atleten. Als deze instelling is uitgeschakeld, kan niemand je activiteiten zien door deze functie te gebruiken.

Hoe wijzig je je instelling? Klik (op een pc) op je profielfoto, dan op Instellingen en vervolgens op Privacybeheer.  Bij Flyby klik je op de bullet die voor Iedereen staat (zie rode cirkels in de afbeelding hieronder).
Al je activiteiten die ook zijn ingesteld op “Iedereen” zullen dan openbaar zichtbaar zijn op Flyby. Ongeacht je Flyby-instelling, wordt elke individuele activiteit die is ingesteld op “Alleen ik” of “Alleen volgers” ook niet weergegeven op Flyby.

Mountainbikecommissie uitgebreid

Na een oproep zijn de openstaande vacatures bij de mountainbikecommissie inmiddels ingevuld. Robert, Marcel L. en Johnny, van harte welkom!
De MTB-commissie bestaat uit 8 fanatieke leden die o.a. Gronings Mooiste organiseren en de vaste MTB-route onderhouden en uitbreiden. 

De leden van de MTB-commissie zijn:

Albert Eelsing
Tonnie Gernaat
Wim Jan de Boer
Hindrik Eelsing
Marcel Weinans
Robert Mencke
Marcel Lukens
Johnny Jansen

Er wordt momenteel hard gewerkt aan een eigen Facebook-pagina voor de MTB-commissie. Zodra de pagina gereed is, zal dit worden gecommuniceerd op deze website en onze Facebook-pagina.

Nieuw bestuur samengesteld

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 maart jl. zijn Dick Voorintholt en Jos Nijenhuis gekozen en Rick Pors en Erik Hoekstra herkozen als bestuursleden door een meerderheid van de leden . Dat betekend dat we in 2021 een bestuur hebben die bestaat uit maar liefst 7 bestuursleden. Op 15 maart jl. is tijdens de bestuursvergadering heeft het nieuwe bestuur de functies verdeeld. Er is ook een vicevoorzitter benoemt, evenals een tweede secretaris en een tweede penningmeester. 

Het bestuur ziet er als volgt uit:

Voorzitter
Gerard Tiben

Vicevoorzitter
Rick Pors

Secretaris
Erik Hoekstra

Tweede secretaris
Jos Nijenhuis

Penningmeester
Tonnie Gernaat

Tweede penningmeester
Rick Pors

Algemene bestuursleden
Richard Möller
Dick Voorintholt

Samenvoeging Team Rolfes en TFC De Ketting

TFC DE KETTING EN TEAM ROLFES GAAN FUSEREN
Clubs gaan verder onder één naam

Team Rolfes uit Musselkanaal gaat per 1 januari 2021 integreren in TFC de Ketting uit Ter Apel.
Gezamenlijk gaan de clubs verder als één TFC de Ketting mét een jeugdafdeling.
Nieuw voor TFC de Ketting is de jeugdafdeling. Gerard Tiben, voorzitter van TFC de Ketting, vertelt: “Wij zijn erg verheugd dat we de leden van Team Rolfes mogen verwelkomen bij TFC De Ketting. We lopen al een paar jaar met het idee om een jeugdafdeling op te richten om de jonge sportieve fietser van Ter Apel en omgeving ook georganiseerd fietsplezier te kunnen bieden. Met de huidige ontwikkelingen komt alles nu in een
stroomversnelling en kan ik met trots mededelen dat vanaf 1 januari 2021 onze vereniging wordt uitgebreid met Jeugdteam TFC De Ketting”.

Jeugdteam TFC de Ketting is een team voor zowel de mountainbiker als de wielrenner en heeft een eigen bestuur, begeleiders en een eigen website (jeugdteam.tfcdeketting.nl).
De bestuursleden van Team Rolfes en TFC de Ketting hebben intensief gewerkt aan de fusie. “Na bijna een jaar aan voorbereidingen is het dan zo ver. Team Rolfes gaat, na 16 jaar, op in TFC de Ketting.

Volgens mij is het een hele mooie fusie van twee lokale fietsclubs. Het mooiste hiervan is dat de leden zijn verzekerd van een toekomstbestendige vereniging”, aldus Michaël Rolfes, medeoprichter van Team
Rolfes en eigenaar van wielerzaak Rolfes Sports in Musselkanaal. Belangrijk was dat de leden hetzelfde aanbod blijven behouden als voor de fusie. Dit betekent dat de jeugdleden gebruik blijven maken van T.R.A.P. (Team Rolfes ATB Parcours) in Musselkanaal en dat de begeleide trainingen op dinsdag- en donderdagavond ook bij TFC de Ketting doorgang blijven vinden. Ook het gezamenlijk deelnemen aan mooie toertochten blijft op de agenda staan. Gedurende het hele jaar is er een goed gevulde agenda met sportieve activiteiten voor de volwassen leden en de jeugdleden.

Update corona maatregelen

Beste Kettist,

Op dinsdag 17 november jl. zijn enkele corona maatregelen versoepeld. Gaat het dan de goede kant op met het corona virus? Nee, nog niet. Blijf dus voorzichtig, hou je aan de regels en denk behalve aan jezelf ook aan je medemens.
Vanaf 18 november 0:00 uur gaan de nieuwe maatregelen in. Wat betekend dat voor ons, de sportieve fietser? Op de website van de NTFU (klik hier) staan onze beperkingen, maar ook onze vrijheden. We mogen in ieder geval weer met maximaal 4 personen in een groep fietsen. Natuurlijk ook in deze groep moet 1,5 meter afstand worden gehouden.

Gevolgen verscherpte maatregelen wielersport

Beste Kettist,

Vanavond heeft het kabinet opnieuw de regels verscherpt voor samen sporten. Fietsen mag gelukkig nog, maar de maximale groepsgrootte is teruggebracht tot 2 personen. Fiets dus als duo of maak solo je kilometers. Deze maatregel geldt voor in ieder geval 2 weken. Ook houd je tijdens het fietsen 1,5 meter afstand tot elkaar én anderen.
We hebben besloten de agenda ongewijzigd te laten. De geplande toertochten en trainingen kan je gewoon fietsen, alleen dan met één fietsmaatje. 

Als we de richtlijnen en regels van de NTFU en het RIVM volgen, kunnen we samen het corona virus bestrijden. 

Klik op DEZE link voor aanvullende informatie op de NTFU website

Verscherpte regelgeving samen sporten

Beste Kettist en gast,

Naar aanleiding van de persconferentie van 13 oktober zijn er ook voor T.F.C. De Ketting belangrijke veranderingen die ons gaan treffen bij het uitoefenen van onze mooie sport.
Het kabinet verscherpt de regels voor samen sporten. Fietsen mag gelukkig nog, maar een belangrijke maatregel die elke wielersporter treft, is de maximale groepsgrootte van 4 personen. Samen fietsen met méér dan 4 personen mag niet, met minder wel. Ook houd je tijdens het fietsen 1,5 meter afstand tot elkaar én anderen. De maximale groepsgrootte van 4 personen geldt zowel voor verenigingen die clubritten organiseren als voor wielersporters die samen afspreken een rondje te maken.

Houd 1,5 meter afstand tot elkaar en anderen

De anderhalve-meter-maatregel geldt ook (weer) tijdens het samen sporten, voor wielersporters van 18 jaar en ouder. Tijdens het fietsen houd je 1,5 meter afstand tot je clubgenoten/fietsvrienden én andere verkeersdeelnemers. Fiets je samen met personen uit hetzelfde huishouden? Dan geldt de 1,5 meter afstand onderling niet. Tot andere verkeersdeelnemers uiteraard wel. Afstand houden tot andere verkeersdeelnemers is een basisregel die al geldt sinds het begin van de coronaperiode. Dus: óók bij het verkeerslicht, op de verzamel- of startplaats van je rit en langs de kant van de weg als je een lekke band hebt, bewaar je afstand en mag je met niet meer dan 4 personen bij elkaar staan.
Als wielrenner ben je gewend om vlak naast elkaar of dicht op elkaars wiel te fietsen. Afstand houden tot elkaar lijkt dan bijna onmogelijk. Toch doen we een beroep op de zelfbeheersing van elke wielersporter: respecteer de minimale afstand van 1,5 meter tot elkaar en anderen, óók als je samen fietst. Dat betekent niet in het wiel van een ander rijden of schouder aan schouder naast elkaar. Het zal even wennen zijn om niet uit de wind te kunnen fietsen, maar zie het als een goede training: uiteindelijk word je er sterker door.

Vind je het toch te risicovol om samen te fietsen of vind je het lastig om afstand te houden? Maak solo je kilometers.

Deze verscherpte regelgeving zal in ieder geval gedurende de komende vier weken gaan gelden! Hou de agenda goed in de gaten, de geplande ritten blijven staan, maar fiets niet met meer dan dan maximaal 4 personen!

Voor meer informatie verwijzen wij jullie graag naar de site van de NTFU. (www.ntfu.nl)

Met sportieve groet,

Het bestuur

Update corona

Vandaag gaven de ministers Rutte en De Jonge een ingelaste persconferentie over nieuwe en aangescherpte corona maatregelen. Ik zou haast zeggen “gelukkig” zijn er voor sporters en sportverenigingen geen ingrijpende maatregelen, maar dat zeg  ik met een dubbel gevoel. Want natuurlijk moeten ook wij ons steentje bijdragen om corona uit te bannen.

Daarom wil ik jullie benadrukken om niet te verslappen in het naleven van de corona maatregelen die door de overheid, maar ook de NTFU zijn opgesteld. Voor TFC De Ketting zijn onderstaande punten erg noodzakelijk om je aan te houden:

  • houdt 1,5 meter afstand van elkaar, ook bij de KOP en (plas)pauzeplaatsen,
  • hoest, nies, snuit of spuug niet tijdens het fietsen. Als je deze drang toch hebt, laat je dan afzakken naar achteren en doe daar je ding,
  • als je je niet lekker of zelfs ziek voelt, blijf dan thuis of ga alleen fietsen,
  • als jij of iemand in je directe omgeving positief is getest op corona, ga dan in quarantaine en meld het ook bij het bestuur.

Bovenstaande regels zijn erg simpel en makkelijk na te leven. Spreek elkaar er op aan als iemand zich niet aan deze regels houdt. Want alleen samen krijgen we corona onder controle!

 

Met sportieve groet,

Gerard Tiben, voorzitter

Woonidee Bijl opent nieuwe winkel

Op 9 april jl. heeft onze sponsor Woonidee Bijl de deuren geopend van de nieuwe winkel aan de Hoofdstraat 50a in Ter Apel. De winkel aan het Molenplein is inmiddels gesloten. 
Vanwege de corona-maatregelen is de feestelijke opening van de nieuwe winkel helaas uitgesteld.

TFC De Ketting heeft namens de vereniging een kaart gebracht, bij de feestelijke opening zullen we een passend cadeau aanbieden.

Wij wensen Miranda en Vincent veel succes met hun nieuwe winkel!