Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 maart jl. zijn Dick Voorintholt en Jos Nijenhuis gekozen en Rick Pors en Erik Hoekstra herkozen als bestuursleden door een meerderheid van de leden . Dat betekend dat we in 2021 een bestuur hebben die bestaat uit maar liefst 7 bestuursleden. Op 15 maart jl. is tijdens de bestuursvergadering heeft het nieuwe bestuur de functies verdeeld. Er is ook een vicevoorzitter benoemt, evenals een tweede secretaris en een tweede penningmeester. 

Het bestuur ziet er als volgt uit:

Voorzitter
Gerard Tiben

Vicevoorzitter
Rick Pors

Secretaris
Erik Hoekstra

Tweede secretaris
Jos Nijenhuis

Penningmeester
Tonnie Gernaat

Tweede penningmeester
Rick Pors

Algemene bestuursleden
Richard Möller
Dick Voorintholt