Beperkte inhoud

Beste Kettisten, Het bestuur wil je bedanken voor je aanwezigheid en inbreng tijdens de jaarvergadering, De notulen staan hier. De volgende punten willen we nog als reminder benoemen, voor vele punten is je hulp nodig: wie wil helpen organiseren met de fietsvakantie...